Tel: 051 582 888Email: [email protected]
Klinika neće raditi od 29.07 do 15.08.2023.
Zubna proteza na implantatima – što je i koju funkciju ima – kako se održava higijena – artDental