Tel: 051 582 888Email: [email protected]
Klinika neće raditi od 29.07 do 15.08.2023.
Planiranje dentalnih implantata izvan zemlje boravka – što sve morate znati – artDENTAL