Tel: 051 582 888Email: [email protected]
Klinika neće raditi od 29.07 do 15.08.2023.
Korektivni zahvati na gingivi – gingivektomija i gingivoplastika – kada se primjenjuju i koja je razlika – artDENTAL