Tel: 051 582 888Email: [email protected]
Klinika neće raditi od 29.07 do 15.08.2023.
Fluorid u dentalnoj medicini – utjecaj na zube i doziranje – artDENTAL